Hazır Giyim Üretiminde Kalıp Hazırlama Toggle

Kalıp:  Üretimi yapılacak giysinin üç boyutlu vücut formunu ve istenilen model özelliğini alabilmesi için kağıda hazırlanan iki boyutlu geometrik formdur. Firmalarda kalıp hazırlama işlemi modelistler tarafından yapılır.

Modelist: Hazır giyim firmalarında ürün kalıplarını hazırlayan, istenilen bedenlere serileyen, numune dikimini yaptıran, imalat için teknik föy ve dikim talimatlarını hazırlayan kişidir.

KALIP HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ

1. Biçki sistemi ile kalıp hazırlama
2. Doğrudan ölçü kullanarak kalıp hazırlama
3. Drapaj yöntemiyle kalıp hazırlama

1. BİÇKİ SİSTEMİ İLE KALIP HAZIRLAMA
Kişi üzerinden veya standart çıplak vücut ölçülerine göre bolluk ilavesi yapılarak hazırlanan kalıplardır. Bolluk ilaveleri ve dağılımı kullanılan biçki sistemine göre değişir. Müller, optikon, contec, optimass, metrik vs. biçki sistemleri kullanılmaktadır. Kalıplar geleneksel yöntemle elde veya bilgisayarla hazırlanabilir.

2. DOĞRUDAN ÖLÇÜ KULLANARAK KALIP HAZIRLAMA
Bitmiş ürün ölçülerinin bulunduğu teknik föyleri kullanarak kalıp hazırlama yöntemidir. Kalıba bolluk ilavesi vermek gerekmez.

3. DRAPAJ YÖNTEMİYLE KALIP HAZIRLAMA
Canlı veya cansız manken yardımıyla vücuda kolay uyum sağlayan (çok ince ve yumuşak) kumaşa veya kağıt kullanarak prova tekniğiyle kalıp hazırlama yöntemidir. Bu yöntemle abiye, fazla kesikli ve drapeli ürünlerin kalıpları hazırlanır.

KALIP HAZIRLAMA AŞAMALARI
A. Ana (baz) kalıp hazırlama
B. Model uygulama
C. Şablon çizimi
D. Serileme

A. ANA (BAZ) KALIP HAZIRLAMA: Herhangi bir yöntemle temel ürün kalıbının hazırlanmasıdır.

B. MODEL UYGULAMA: Ana kalıp üzerine modelin gerektirdiği tüm parça ve kesiklerin çalışılmasıdır. Model uygulama ürünün , kesim, dikim vs. aşamalarını kolaylaştıracak şekilde çalışılmalıdır.

C. ŞABLON ÇİZİMİ: Model özelliğine göre parçaları hazırlanmış, gerekli dikiş payları verilmiş, üzerine kesim ve dikim için gerekli yazı ve işaretlerin yazıldığı kumaşa uygulamaya hazır kalıplardır.
Kullanıldığı yere göre şablonlar;
Kesimde kullanılanılan şablonlar
Ütülemede kullanılan şablonlar
İşaretlemede kullanılan şablonlar
Dikimde kullanılan şablonlar

Şablon üzerinde bulunması gereken yazı ve işaretler;

  • Düz boy iplik: Kumaş çözgü yönünü gösteren düz çizgidir.
  • Beden bilgisi: Beden numara veya harfini gösteren yazıdır. (38-M-140 vs)
  • Model numarası-adı: Firma içerisinde ürüne verilen isim veya numaradır. (1450- molly vs)
  • Parça ismi: Kalıbın hangi parça olduğunu gösterir. (ön, kol, arka, kup)
  • Kalıp adı: Kalıbın kullanılacağı yeri belirtir. (kesim, ütü, kırım, çizim vs)
  • Kesim adedi: İlgili kalıpla kaç adet kesileceğini belirtir. (1 adet, 4 adet vs.)
  • Çıt: Dikiş paylarını veya çakışma noktalarını gösteren çentiklerdir. Çıt sayısı gereğinden az veya çok olmamalıdır. Çıt derinliği ise dikiş payının yarısından fazla olmamalıdır.

D. SERİLEME: Ana kalıbın belirli noktalardan, istenilen ölçülerde büyütülüp küçültülerek farklı bedenlerin oluşturulmasıdır. Ana kalıp serilenmeden önce ölçü ve form kontrollerinin yapılması (mümkünse numune dikimi yapılması) eğer ihtiyaç varsa gerekli çekme salma değerlerinin verilmesi gereklidir
Serileme, teknik föydeki değerlere veya çıplak beden ölçü tablosundaki farklara göre yapılır.
Kalıp üzerinden büyütme-küçültme işlemlerinin yapıldığı noktalara sıçrama noktası denir. Serilenecek ölçü oranına seri oranları, büyüme ve küçülmenin yapıldığı yöne de seri yönleri denir.
Serileme yapılırken seri değerlerinin kalıba orantılı dağıtılmasına, ana kalıptaki parçalar arası ölçü uyumunun bozulmamasına dikkat edilmelidir. Serileme işlemi elde veya bilgisayarda yapılabilir.